Wewnętrznego systemu zgłaszania

Polsat Jimjam Limited z siedzibą w Londynie, Anglii pod adresem 33 Broadwick Street, Soho, London, W1F 0DQ, wpisana do brytyjskiego rejestru spółek po numerem 07333152, zwana dalej „Spółką”, zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz do etycznego postępowania. Aby osiągnąć ten cel Spółka wprowadza system zgłaszania nieprawidłowości. System zgłaszania nieprawidłowości umożliwia pracownikom, byłym pracownikom i innym osobom pozostającym w stosunku umownym ze Spółką zgłaszanie wszelkich niezgodnych z prawem lub podejrzewanych o niezgodność z prawem działań lub zaniechań lub innych naruszeń.

Więcej informacji na temat systemu zgłaszania nieprawidłowości można znaleźć tutaj: https://polsat.jimjam.tv/front-page/informacje-na-temat-dzialania-wewnetrznego-systemu-zglaszania-nieprawidlowosci/